Již od dětství mě lákal dotek na lidi a zvířata. K doteku mě vedla má babička- kdysi uznávaná léčitelka a bylinkářka. Ona mě naučila vnímat tělo i duši tak, aby byli spolu v harmonii. Již jako malá s pomocí babičky jsem se naučila doteku a poslouchat své ruce jako nástroj k povolení určitých zatuhlých míst. Masáž a dotek mě odjakživa lákaly a tak hned po sametové revoluci jsem si otevřela masérské studio.

Od té doby prošlo mýma rukama několik tisíc nemocných, bolavých klientů. Postupně jsem formou kurzů a školení zvládala téměř všechny známé techniky. Jediná nevýhoda všech technik je, že vždy řeší jeden konkrétní problém, bez souvislosti s ostatními částmi těla. Proto se klientům jejich bolesti často vracely. Po letech praxe a načerpaných zkušeností jsem postupně začala vidět a chápat lidské tělo jako celek.

Mé poznatky začaly kousek po kousku do sebe zapadat.  Postupem času se vyvinuly do několika jedinečných a účinných metod, nyní registrovaných pod ochrannou známkou“ Kolibové balanční technika“ zkráceně KBT. Tyto techniky jsou nyní tak propracované a účinné, že někteří klienti se zbaví vleklých potíží již po jedné návštěvě. Ve spolupráci s lékařkou z neurologie nyní posuzujeme účinky „Kolibové balančních technik“ na zdravotní stav jejích pacientů.