1. Objednání vzdělávacího kurzu

Přihlášky na kurzy pořádané naší společností přijímáme e-mailem nebo prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách. Přijaté přihlášky považujeme za závazné. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumíme Vás s a nabídkou nového termínu.

  1. Úhrada kurzů

50% zálohy z celkové ceny kurzu se platí na účet společnosti v moment potvrzení o přejetí do kurzu.

Druhou polovinu doplatíte v den nastoupení na kurz v hotovosti.

Toto neplatí u kurzů KTB – Koně. V tomto případě se platí celá částka za kurz v den začátku kurzu na místě. 

  1. Storno podmínky

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 14 pracovních dnů před začátkem kurzu. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 14 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 50 % z jeho celkové ceny.

V případě potřeby můžete vyslat náhradníka.

  1. Organizační změny

KBT si vyhrazuje právo na změnu, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat.  A zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny kurzu, projednáme  další postup či případné storno Vaší objednávky.

  1. Realizace – vzdělávací kurzy

V moment kdy Vám bude potvrzena závazná rezervace na konkrétní kurz, Vás žádáme o uhrazení zálohy do 5 pracovních dnů.

Po uhrazení zálohy kurzu Vás budeme telefonicky nebo e-mailem kontaktovat s organizačními pokyny. (kontakty na případné ubytování)

Pokud není uvedeno jinak, vzdělávací kurzy se konají v našich výukových prostorech Relaxační studio, Slovenského Národního Povstání 2744, 434 01  Most.