Něco o mě

Mé ruce již od dětství vedla má babička – kdysi uznávaná léčitelka a bylinkářka. Ona mě naučila vnímat tělo i duši tak, aby byly spolu v harmonii. Masáže mě odjakživa lákaly, proto jsem si hned po sametové revoluci otevřela masérské studio. Od té doby prošlo mýma rukama několik tisíc nemocných lidí. Postupně jsem formou různých kurzů a školení zvládla téměř všechny známé techniky. Jejich nevýhoda je, že většinou řeší jen jeden konkrétní problém, bez souvislostí s ostatními částmi těla. I proto se klientům jejich bolesti často vracely. Po letech praxe a načerpaných zkušeností jsem postupně začala vidět a chápat lidské tělo v souvislostech, jako jeden celek. Celá léta jsem si vedla podrobnou kartotéku klientů, znovu a znovu zkoušela nové postupy odstranění jejich potíží. Mé objevy začaly kousek po kousku do sebe zapadat, až se postupem času vyvinuly do několika jedinečných a účinných metod, nyní registrovaných pod ochrannou známkou: „Kolibové balanční techniky®“, zkráceně KBT®. Tyto techniky jsou nyní tak propracované a účinné, že někteří klienti se zbaví vleklých potíží již po jedné návštěvě. Ve spolupráci s lékařkou z neurologie nyní posuzujeme účinky „Kolibové balančních technik®“ na zdravotní stav jejích pacientů. S mými „Balančními technikami“ se seznámila i vrchní sestra rehabilitačního oddělení. Podle jejího názoru jsou mimořádně účinné a využívají mnoho nových, zatím neznámých postupů. Některé speciální techniky také příležitostně vyučuji na zdravotní škole v oboru masér (projekt je podporovaný EU). O tom, že mé metody využívají skutečných pochodů v těle, svědčí i to, že úspěšně pomáhají od potíží i zvířatům. Vyzkoušela jsem je na několika psech a větším počtu koní. Stavba těla těchto zvířat je velmi podobná lidskému. Své zkušenosti s fungováním lidského těla, o blocích, které po úrazu nebo stresu zůstávají v našem těle třeba i několik let, o propojení psychiky a svalů, o tom, jak se zbavit zátěže z dřívější doby, nyní píšu knížku, která tyto souvislosti přiblíží všem, koho něco podobného trápí nebo ho to zajímá. Pro maséry i laiky nyní organizuji školení s různými stupni složitosti, tak aby dokázali pomoci svým klientům nebo svým bližním. Budua ráda, pokud mé zkušenosti třeba jen maličko pomůžou komukoli z Vás.   Dagmar Kolibová